O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Jarný 2-dňový seminár v Starej Lesnej

Akadémia konkurzného práva s.r.o. usporiada v dňoch 26. apríla 2018 (11:00 - 18:30) a 27. apríla 2018 (8:30 - 16:00) v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej 157 odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom. Privítame aj účasť záujemcov o problematiku z radov "nesprávcov".

Témy:

Konanie o oddlžení. Splátkový kalendár – prvé skúsenosti správcov s novým inštitútom. Konkurz – postrehy správcov z aplikačnej praxe.
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

Aktuálne otázky k ochrane duševného vlastníctva v konkurznom konaní.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien), advokátka a správkyňa
1. Predmety duševného vlastníctva a konkurzná podstata - súpis majetku konkurznej podstaty; súčinnosť tretích osôb, problematika oddelenej podstaty a stanovenia súpisovej hodnoty.
2. Počítačový program ako súpisová zložka majetku - databáza sui generis alebo autorské dielo?
3. Spôsoby zániku ochrany predmetov duševného vlastníctva v konkurze - možné zanedbanie povinností správcu?
4. Licenčné zmluvy a nároky z nich - autorské právo contra právo priemyselného vlastníctva.
5. Ochrana duševného vlastníctva ako povinnosť správcu - súdna, mimosúdna ochrana, ochrana cez obchodné tajomstvo, ochrana prostriedkami proti nekalej súťaži.
6. Ochrana nehmotných statkov v konkurze v širšom slova zmysle - ochrana súkromia, ochrana informácií sprístupnených pri nahliadnutí do spisu (NDAs), ochrana osobných údajov - bude sa GDPR (General Data Protection Regulation = nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov) účinné od mája 2018 vzťahovať aj na správcov konkurznej podstaty?

Účastnícky poplatok je 200€ s DPH. V cene je zahrnuté aj ubytovanie, miestny poplatok, strava, vstup do wellness Hotela Lesná****, parkovné. V prípade záujmu o účasť len na jednom z dní podujatia nás kontaktujte na t.č. 0918 888 545 alebo emailom office@konkurznaakademia.sk.

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo podujatiu 12 kreditných bodov.

 

Kalendár podujatí

  20    21    22  23
242526  27    28    29  30
123  4    5    6  7
8910  11    12    13  14
151617  18    19  2021
22232425262728
2930311234
567891011
121314  15  161718
1920

Najbližšie podujatia

15.11.2018    Novela Katastrálneho zákona a Zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7.12.2018    Správcovská skúška (písomná časť)
19.12.2018    Správcovská skúška (ústna časť)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky