O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


O odporovateľnosti právnych úkonov už
28. apríla 2017 za 6 kreditov

Novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. Zatiaľ čo v konaniach podľa druhej časti naďalej ostáva odporovanie v rukách správcu (výnimočne veriteľa), v konaniach o oddlžení podľa štvrtej časti môže úkonom dlžníka odporovať len veriteľ, navyše podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. JUDr. Martin Friedrich, úspešný advokát špecializujúci sa na zastupovanie klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, sa téme “Odporovateľnosť právnych úkonov“ bude venovať dňa 28. apríla 2017 od 9:00 hod. v Hoteli Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach.

Program seminára:

Všeobecne o odporovateľnosti.
Rozdiel medzi neplatnosťou a neúčinnosťou, petit žaloby, dôkazné bremeno, základné predpoklady odporovateľnosti.

Odporovateľnosť v konkurze a oddlžení.
Porovnanie jednotlivých skutkových podstát, lehoty na podanie odporovacej žaloby, prenos dôkazného bremena v prípade spriaznenej osoby, trovy konania, preukazovanie úpadku, preukazovanie ukrátenia veriteľov, námietka neplatnosti v konaní o odporovateľnosť a jej dopad na konečné rozhodnutie súdu, špeciálne prípady odporovateľnosti vytvorené judikatúrou.

Praktické prípady - analýza súdnych rozhodnutí.
Odporovanie prevodu lízingových práv. Odporovanie pristúpeniu k záväzku úpadcom pred vyhlásením konkurzu. Odporovanie dlhodobého nájmu bytu pred konkurzom.


Účastnícky poplatok vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) prosíme uhradiť prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 po obdržaní zálohovej faktúry (v poznámke uveďte svoju značku správcu).

Ministerstvo pridelilo semináru 6 kreditov.JUDr. Martin Friedrich je advokát pôsobiaci v Košiciach. V rámci svojej špecializácie sa venuje zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, rodinnom práve (najmä medzinárodné únosy detí), trestnom práve, občianskom a obchodnom práve. Popri advokácii aktívne publikuje odborné články (Bulletin slovenskej advokácie) prispieva do odborných diskusií (Lexforum.sk).

„Premlčanie judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov”
Bulletin slovenskej advokácie, 9 – 10/2010, str. 28 – 36

„Ad: Odmeňovanie advokátov pri poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi”
Bulletin slovenskej advokácie, 6/2014, str. 8 – 14

„Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi z pohľadu advokáta”
Bulletin slovenskej advokácie, 12/2014, str. 6 – 13

„Advokát vs. Cloud”, časť 1.
Bulletin slovenskej advokácie, 1-2/2016, str. 24 – 34

„Advokát vs. Cloud”, časť 2.
Bulletin slovenskej advokácie, 3/2016, str. 21 – 29

„Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred”, časť 1.
Bulletin slovenskej advokácie, 12/2016, str. 10 – 19

„Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred”, časť 2.
Bulletin slovenskej advokácie,1-2/2017, str. 15 – 25

V januári 2017 získal Martin za odborný článok s názvom „Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred” 3. miesto v publikačnej súťaži Bulletinu SAK.

 

Kalendár podujatí

212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
171819  20    21    22  23
242526  27    28    29  30
123  4    5    6  7
8910  11    12    13  14
151617  18    19  2021

Najbližšie podujatia

21.9.2018    2. prednáška odbornej prípravy (Od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu po prvú schôdzu veriteľov.)
22.9.2018    3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)
27.9.2018    4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Veriteľský výbor.)
28.9.2018    5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku podliehajúcom konkurzu. Príslušný orgán. Zrušenie konkurzu.)
29.9.2018    6. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky