O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


O odporovateľnosti právnych úkonov už
28. apríla 2017 za 6 kreditov

Novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. Zatiaľ čo v konaniach podľa druhej časti naďalej ostáva odporovanie v rukách správcu (výnimočne veriteľa), v konaniach o oddlžení podľa štvrtej časti môže úkonom dlžníka odporovať len veriteľ, navyše podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. JUDr. Martin Friedrich, úspešný advokát špecializujúci sa na zastupovanie klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, sa téme “Odporovateľnosť právnych úkonov“ bude venovať dňa 28. apríla 2017 od 9:00 hod. v Hoteli Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach.

Program seminára:

Všeobecne o odporovateľnosti.
Rozdiel medzi neplatnosťou a neúčinnosťou, petit žaloby, dôkazné bremeno, základné predpoklady odporovateľnosti.

Odporovateľnosť v konkurze a oddlžení.
Porovnanie jednotlivých skutkových podstát, lehoty na podanie odporovacej žaloby, prenos dôkazného bremena v prípade spriaznenej osoby, trovy konania, preukazovanie úpadku, preukazovanie ukrátenia veriteľov, námietka neplatnosti v konaní o odporovateľnosť a jej dopad na konečné rozhodnutie súdu, špeciálne prípady odporovateľnosti vytvorené judikatúrou.

Praktické prípady - analýza súdnych rozhodnutí.
Odporovanie prevodu lízingových práv. Odporovanie pristúpeniu k záväzku úpadcom pred vyhlásením konkurzu. Odporovanie dlhodobého nájmu bytu pred konkurzom.


Účastnícky poplatok vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) prosíme uhradiť prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 po obdržaní zálohovej faktúry (v poznámke uveďte svoju značku správcu).

Ministerstvo pridelilo semináru 6 kreditov.JUDr. Martin Friedrich je advokát pôsobiaci v Košiciach. V rámci svojej špecializácie sa venuje zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, rodinnom práve (najmä medzinárodné únosy detí), trestnom práve, občianskom a obchodnom práve. Popri advokácii aktívne publikuje odborné články (Bulletin slovenskej advokácie) prispieva do odborných diskusií (Lexforum.sk).

„Premlčanie judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov”
Bulletin slovenskej advokácie, 9 – 10/2010, str. 28 – 36

„Ad: Odmeňovanie advokátov pri poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi”
Bulletin slovenskej advokácie, 6/2014, str. 8 – 14

„Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi z pohľadu advokáta”
Bulletin slovenskej advokácie, 12/2014, str. 6 – 13

„Advokát vs. Cloud”, časť 1.
Bulletin slovenskej advokácie, 1-2/2016, str. 24 – 34

„Advokát vs. Cloud”, časť 2.
Bulletin slovenskej advokácie, 3/2016, str. 21 – 29

„Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred”, časť 1.
Bulletin slovenskej advokácie, 12/2016, str. 10 – 19

„Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred”, časť 2.
Bulletin slovenskej advokácie,1-2/2017, str. 15 – 25

V januári 2017 získal Martin za odborný článok s názvom „Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred” 3. miesto v publikačnej súťaži Bulletinu SAK.

 

Kalendár podujatí

1920
21222324252627
28293031123
456  7  8910
11121314151617
18192021222324
25262728123
456  7  8910
11121314151617
1819

Najbližšie podujatia

7.3.2019    I. Vybrané otázky aplikačnej praxe so zameraním na vzťah správca – súd a dohľad súdu nad správcom
II. Daň z príjmu v konkurzných konaniach
21.3.2019    Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky
21.3.2019    1. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii.)
22.3.2019    2. prednáška odbornej prípravy (Od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu do zvolanie prvej schôdze veriteľov.)
23.3.2019    3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky