O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Organizačné pokyny k správcovskej skúške (5.12.2016 a 12.12.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) organizačne zabezpečilo konanie správcovskej skúšky/preskúšania správcov prostredníctvom povereného usporiadateľa, ktorým je Akadémia konkurzného práva s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice.

Skúška sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 (písomná časť) o 9:00 hod. a 12. decembra 2016 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice.

Pri prezentácii je uchádzač povinný preukázať sa:
- dokladom totožnosti,
- osvedčením o vykonaní odbornej prípravy a
- dokladom o zaplatení ceny skúšky (stačí aj výpis z internetbankingu).

Uchádzač je povinný uhradiť ministerstvu cenu skúšky vyčíslenú usporiadateľom, vyplývajúcu zo Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov a vykonaní správcovskej skúšky z 19. júla 2013, na základe ktorej ministerstvo poverilo usporiadateľa zabezpečením vykonania správcovskej skúšky. Cena skúšky predstavuje sumu 165,00 eur a uchádzač je povinný uhradiť ju na účet ministerstva č. SK72 8180 0000 0070 0014 4241.

Uchádzač o vykonanie správcovskej skúšky (ten, kto ešte nie je zapísaný do zoznamu) uvedie variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare ddmmrrrr) a v poznámke uvedie svoje meno.

Správcovia, ktorým bolo nariadené preskúšanie, uvedú ako variabilný symbol značku správcu, pod ktorou sú zapísaní v zozname správcov.

Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške spolu s okruhmi otázok na ústnu časť skúšky a vzorový test sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR TU.

V prípade záujmu o ubytovanie priamo v Hoteli Ambassador**** nás neváhajte kontaktovať emailom na office@konkurznaakademia.sk alebo telefonicky na č. 0918 888 545.

 

Kalendár podujatí

21
22232425262728
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  1    2    3  4
567  8    9    10  11
12  13  14  15    16    17  18
192021

Najbližšie podujatia

1.3.2018    Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky
1.3.2018    1. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii.)
2.3.2018    2. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)
3.3.2018    3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)
8.3.2018    4. prednáška odbornej prípravy (Od návrhu na vyhlásenie konkurzu po prvú schôdzu veriteľov.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky