O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Organizačné pokyny k správcovskej skúške (5.12.2016 a 12.12.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) organizačne zabezpečilo konanie správcovskej skúšky/preskúšania správcov prostredníctvom povereného usporiadateľa, ktorým je Akadémia konkurzného práva s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice.

Skúška sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 (písomná časť) o 9:00 hod. a 12. decembra 2016 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice.

Pri prezentácii je uchádzač povinný preukázať sa:
- dokladom totožnosti,
- osvedčením o vykonaní odbornej prípravy a
- dokladom o zaplatení ceny skúšky (stačí aj výpis z internetbankingu).

Uchádzač je povinný uhradiť ministerstvu cenu skúšky vyčíslenú usporiadateľom, vyplývajúcu zo Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov a vykonaní správcovskej skúšky z 19. júla 2013, na základe ktorej ministerstvo poverilo usporiadateľa zabezpečením vykonania správcovskej skúšky. Cena skúšky predstavuje sumu 165,00 eur a uchádzač je povinný uhradiť ju na účet ministerstva č. SK72 8180 0000 0070 0014 4241.

Uchádzač o vykonanie správcovskej skúšky (ten, kto ešte nie je zapísaný do zoznamu) uvedie variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare ddmmrrrr) a v poznámke uvedie svoje meno.

Správcovia, ktorým bolo nariadené preskúšanie, uvedú ako variabilný symbol značku správcu, pod ktorou sú zapísaní v zozname správcov.

Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške spolu s okruhmi otázok na ústnu časť skúšky a vzorový test sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR TU.

V prípade záujmu o ubytovanie priamo v Hoteli Ambassador**** nás neváhajte kontaktovať emailom na office@konkurznaakademia.sk alebo telefonicky na č. 0918 888 545.

 

Kalendár podujatí

25262728123
456  7  8910
11121314151617
181920  21    22    23  24
252627  28    29    30  31
123  4    5    6  7
8910  11    12    13  14
15161718192021
222324  25  

Najbližšie podujatia

28.3.2019    4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Incidenčná žaloba. Veriteľský výbor.)
29.3.2019    5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku v konkurze. Povinnosti správcu po zrušení konkurzu.)
30.3.2019    6. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)
4.4.2019    7. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)
5.4.2019    8. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky