O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


WORKSHOP k elektronickej komunikácii za 6 kreditov už 13.3.2018

Prvý celodenný správcovský seminár organizovaný Akadémiou konkurzného práva s.r.o. v roku 2018 bude na tému "Povinná elektronická komunikácia správcu/advokáta so súdom. Register úpadcov." Spolu s lektormi JUDr. Martinom Friedrichom a JUDr. Ivanou Križovou Červenákovou Vás radi privítame v konferenčnej miestnosti Hotela Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach v utorok 13. marca 2018 o 9:00 hod.

Program:

1. Elektronická schránka, povinnosť komunikovať elektronicky, sankcie za porušenie tejto povinnosti.
2. Elektronická schránka orgánu verejnej moci.
3. Zastúpenie majiteľa elektronickej schránky.
4. Odosielanie podaní cez portál slovensko.sk.
5. Prijímanie podaní do elektronickej schránky, fikcia doručenia, plynutie lehôt pri doručovaní do elektronickej schránky.
6. Neúčinnosť doručenia.
7. Odpustenie zmeškania lehoty.
8. Zaručená konverzia dokumentov. Rozdiel medzi autorizáciou dokumentov a zaručenou konverziou.
9. Register úpadcov.
10. Informácie zverejňované v registri úpadcov.
11. Práca s registrom úpadcov, tvorba zoznamu pohľadávok, zoznamu majetku, zoznamu pohľadávok proti podstate.
12. Zastúpenie správcu vo vzťahu k registru úpadcov.

Seminár je koncipovaný ako workshop, preto odporúčame, aby ste sa na seminár vopred technicky pripravili a doniesli si vlastný notebook, s ktorým budete počas školenia pracovať. Pre tých, ktorí používajú macOS, odporúčame mať nainštalovanú bootcamp partíciu, keďže v tomto čase nie je možné vykonávať všetky činnosti spojené s elektronizáciou na inom operačnom systéme ako MS Windows. Podpisovanie s eID je možné aj pod macOS, je potrebné však mať platné certifikáty, keďže Ministerstvo vnútra SR k 31. októbru 2017 hromadne revokovalo platnosť všetkých certifikátov vydaných k tomuto dátumu k eID. Ďalej odporúčame, aby ste si doniesli čítačku kariet vydanú k eID, mali nainštalované certifikáty k eID a základný obslužný softvér na prihlásenie a prístup k elektronickým službám, ktorý je bezplatne dostupný na stiahnutie TU. Je výhodou mať dostupný mobil s možnosťou vytvorenia dočasného pripojenia na internetu prostredníctvom mobilu (tzv. hotspot) pre prípad výpadkov wifi.

Svoje otázky a podnety pre lektorov môžete zasielať vopred elektronicky na adresu office@konkurznaakademia.sk.

Účastnícky poplatok vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) prosíme uhradiť prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 po obdržaní zálohovej faktúry (ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry a v poznámke uveďte svoju značku správcu).

Ministerstvo pridelilo semináru 6 kreditov.

 

Kalendár podujatí

232425
2627282930311
2345678
9101112131415
161718  19    20    21  22
232425  26    27    28  29
3012  3    4    5  6
78  9    10    11    12  13
14151617181920
212223

Najbližšie podujatia

26.9.2019    4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze.)
27.9.2019    5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku v konkurze - súpis, speňažovanie, rozvrh.)
28.9.2019    6. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)
3.10.2019    7. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)
4.10.2019    8. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky