O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Novela Katastrálneho zákona a Zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Termín: 15.11.2018 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (ÚGKaK)
Mgr. Ľubomíra Šoltésová (ÚGKaK)
JUDr. Alexander Bröstl ml.
JUDr. Pavel Vargaeštok
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Novela katastrálneho zákona (Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová):
- dôvody zmeny, koncepčné otázky
- náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania
- zmeny vkladu, záznamu a poznámky
- konanie o oprave chyby
- oprava chýb v katastrálnom operáte
- publicita katastra
- novela z pohľadu konkurzných správcov postup správcov pri speňažovaní nehnuteľností
– praktické otázky (napr. nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v rámci konkurzného konania) - prvé aplikačné poznatky - zmeny zvažované do budúcna

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (JUDr. Alexander Bröstl ml., JUDr. Pavel Vargaeštok):
- kľúčové zmeny
- čo po novele upraviť v už existujúcich zmluvách
- ako postupovať pri ukončovaní nájmu
- problematika vydávania náhradných pozemkov
- ďalšia novela zákona
- prvé aplikačné poznatky
- novela z pohľadu konkurzných správcov

Súčasťou obidvoch blokov bude diskusia s lektormi. Svoje otázky a podnety pre lektorov môžete zasielať vopred emailom na adresu office@konkurznaakademia.sk.
ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky