O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Spôsoby speňažovania majetku správcom v konkurze podľa druhej a štvrtej časti ZKR so zameraním na speňažovanie dražbou

Termín: 9.10.2019 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Peter Vetrák, advokát
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Dražobná spoločnosť, a.s.
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)
Spôsoby speňažovania majetku správcom v konkurze podľa druhej a štvrtej časti ZKR so zameraním na speňažovanie dražbou

I. Základný legislatívny rámec
II. Spôsoby speňažovania majetku správcom podľa druhej časti ZKR
III. Spôsoby speňažovania majetku správcom podľa štvrtej časti ZKR
IV. Realizácia dražby a konkrétnych úkonov pri dražbe – modelové situácie
VI. Aplikačné problémyÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky