O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


1. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii.)

Termín: 1.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Andrej Radomský
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii. Právna úprava.
Definícia pojmov – úpadok, predlženie, platobná neschopnosť, dlžník/úpadca, správca, konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie.
Fázy konkurzného konania, reštrukturalizačného konania a konania o oddlžení.
Správca - základné povinnosti, vylúčenie, mlčanlivosť, zodpovednosť podľa z.č. 8/2005 Z.z.
Vzťah správca a Ministerstvo spravodlivosti SR. Zoznam správcov. Dohľad podľa z.č. 8/2005 Z.z.
Dohľad súdu, vzťah správca a súd (predbežný správca, správca v konkurze a v reštrukturalizácii, dozorný správca - ustanovenie do funkcie, odvolanie, výmena).
Poskytovanie súčinnosti správcovi dlžníkom/úpadcom a tretími osobami.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky