O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


10. prednáška odbornej prípravy (Od vypracovania reštrukturalizačného plánu po dozornú správu.)

Termín: 11.4.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Mgr. Bc. Marek Figura
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Dohľad správcu a súdu po povolení reštrukturalizácie.
Reštrukturalizačný plán - príprava a schvaľovanie.
Potvrdenie reštrukturalizačného plánu.
Účinky súdom potvrdeného plánu a neúčinnosť plánu.
Dozorná správa.
Riešenie prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky