O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


11. prednáška odbornej prípravy (Finančno-ekonomické predpoklady pre odporúčanie reštrukturalizácie.)

Termín: 12.4.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku, náležitosti reštrukturalizačného posudku.
Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného plánu a náležitosti reštrukturalizačného plánu.
Finančno-ekonomické predpoklady pre odporúčanie reštrukturalizácie.
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky