O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


11. prednáška odbornej prípravy (Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku a plánu z ekonomického hľadiska.)

Termín: 12.10.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku, náležitosti reštrukturalizačného posudku.
Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného plánu a náležitosti reštrukturalizačného plánu.
Finančno-ekonomické predpoklady pre odporúčanie reštrukturalizácie.
Riešenie prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky