O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Jarný seminár pre správcov (2 dni s ubytovaním)

Termín: 23.5.2019 (10:00)
Miesto: Hotel Lesná**** Stará Lesná
Lektor: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)
Mgr. Ľubomíra Šoltysová (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)
Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 200 €
Štvrtok:
Kataster nehnuteľností a konkurz.

Prednáška tematicky zameraná pre správcov, ktorých zaujímajú témy ako komunikácia správcu s katastrom (najmä elektronická), poskytovanie súčinnosti katastrom, možnosti lustrácie na verejne dostupnom portáli, podávanie návrhov na kataster správcom – poznámka, vklad, zápis zmeny vlastníka nehnuteľnosti pri jej speňažení v konkurze/oddlžení, čo má obsahovať návrh, čo je povinnou prílohou návrhu na vklad, aký zmluvný typ je spôsobilý zápisu vkladu do katastra, osobitosti/obmedzenia pri speňažovaní niektorých typov nehnuteľností (orná pôda, urbariáty) a pod.


Piatok:
Problémy správcov v konaniach o oddlžení.

Po dlhšej prestávke opakovane zaraďujeme tému oddlženia podľa štvrtej časti ZKR. Prednáška bude zameraná na vybrané aktuálne problémy v konaniach o oddlžení z pohľadu súdu.


Akékoľvek otázky k témam môžete zaslať vopred na adresu office@konkurznaakademia.sk.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky