O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


2. prednáška odbornej prípravy (Od návrhu na vyhlásenie konkurzu po prvú schôdzu veriteľov.)

Termín: 20.9.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Bc. Marek Figura
Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky