O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


2. prednáška odbornej prípravy (Od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu do zvolanie prvej schôdze veriteľov.)

Termín: 22.3.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Mgr. Bc. Marek Figura
Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Návrh na vyhlásenie konkurzu - dlžnícky a veriteľský návrh.
Zodpovednosť za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
Štádium pred vyhlásením konkurzu. Predbežný správca.
Vyhlásenie konkurzu. Účinky vyhlásenia konkurzu.
Činnosť správcu po vyhlásení konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov.
Zvolanie a konanie prvej schôdze veriteľov a ďalších schôdzí veriteľov.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky