O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)

Termín: 21.9.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky