O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)

Termín: 3.3.2018 (08:03)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - základné pojmy.
Zisťovanie základu dane so zameraním na zisťovanie základe dane daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
Daň z príjmov fyzickej osoby.
Predmet dane.
Základ dane.
Príjmy zo závislej činnosti.
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.
Príjmy z kapitálového majetku.
Ostatné príjmy.
Príjmy oslobodené od dane so zameraním na konkurz a reštrukturalizáciu.
Nezdaniteľná časť základu dane.
Odpisovanie hmotného majetku.
Daňové priznanie k dani z príjmov.
Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz.
Lehoty na podávanie daňového priznania.
Riešenie vzorového testu a prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky