O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


4. prednáška odbornej prípravy (Od návrhu na vyhlásenie konkurzu po prvú schôdzu veriteľov.)

Termín: 8.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Andrej Radomský
Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Návrh na vyhlásenie konkurzu - dlžnícky a veriteľský návrh.
Zodpovednosť za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
Štádium pred vyhlásením konkurzu. Predbežný správca.
Vyhlásenie konkurzu.
Účinky vyhlásenia konkurzu.
Činnosť správcu po vyhlásení konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov.
Zvolanie a konanie prvej schôdze veriteľov a ďalších schôdzí veriteľov.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky