O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Incidenčná žaloba. Veriteľský výbor.)

Termín: 28.3.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Mgr. Bc. Marek Figura
Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Prihlasovanie pohľadávok.
Popieranie pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky.
Incidenčná žaloba.
Pohľadávky proti podstate.
Veriteľský výbor (zloženie, kreovanie, hlasovanie, pôsobnosť).ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky