O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Veriteľský výbor.)

Termín: 27.9.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Bc. Marek Figura
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Prihlasovanie pohľadávok.
Popieranie pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky. Incidenčná žaloba.
Pohľadávky proti podstate.
Veriteľský výbor (zloženie, kreovanie, hlasovanie, pôsobnosť).ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky