O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku v konkurze. Povinnosti správcu po zrušení konkurzu.)

Termín: 29.3.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Mgr. Bc. Marek Figura
Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Majetok podliehajúci konkurzu, jeho zisťovanie.
Odporovanie právnym úkonom dlžníka.
Vyhotovenie súpisu pre všeobecnú podstatu a oddelené podstaty, jeho vedenie, zverejnenie v Obchodnom vestníku a aktualizácia. Zápis spornému majetku do súpisu.
Excindančná žaloba.
Stručne o speňažovaní majetku. Príslušný orgán, pokyny a odporúčania príslušného orgánu, úkony podliehajúce schváleniu príslušným orgánom.
Rozvrh výťažku – uspokojenie zabezpečených a nezabezpečených veriteľov.
Stručne o povinnostiach správcu po zrušení konkurzu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky