O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku podliehajúcom konkurzu. Príslušný orgán. Zrušenie konkurzu.)

Termín: 28.9.2018 (08:03)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Majetok podliehajúci konkurzu, jeho zisťovanie. Odporovanie právnym úkonom dlžníka.
Vyhotovenie súpisu pre všeobecnú podstatu a oddelené podstaty, jeho vedenie, zverejnenie v Obchodnom vestníku a aktualizácia. Zápis spornému majetku do súpisu. Excindančná žaloba.
Stručne o speňažovaní majetku.
Príslušný orgán, pokyny a odporúčania príslušného orgánu,úkony podliehajúce schváleniu príslušným orgánom.
Rozvrh výťažku – uspokojenie zabezpečených a nezabezpečených veriteľov.
Stručne o povinnostiach správcu po zrušení konkurzu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky