O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Veriteľský výbor.)

Termín: 9.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Andrej Radomský
Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Prihlasovanie pohľadávok.
Popieranie pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky. Incidenčná žaloba.
Pohľadávky proti podstate.
Veriteľský výbor (zloženie, kreovanie, hlasovanie, pôsobnosť).ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky