O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


6. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)

Termín: 30.3.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - základné pojmy.
Zisťovanie základu dane so zameraním na zisťovanie základe dane daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
Daň z príjmov fyzickej osoby. Predmet dane. Základ dane. Príjmy zo závislej činnosti. Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Príjmy z kapitálového majetku. Ostatné príjmy.
Príjmy oslobodené od dane so zameraním na konkurz a reštrukturalizáciu.
Nezdaniteľná časť základu dane.
Odpisovanie hmotného majetku.
Daňové priznanie k dani z príjmov. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. Lehoty na podávanie daňového priznania.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky