O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


6. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.)

Termín: 28.9.2019 (08:30)
Miesto: EURODOM, Floriánska 19, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky