O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


7. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)

Termín: 4.4.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Mgr. Bc. Marek Figura
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Oddlženie.
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom.
Pohľadávky vylúčené z uspokojenia.
Nedotknuté pohľadávky.
Nepostihnuteľná hodnota obydlia.
Rozhodnutie o oddlžení.
Poctivý zámer.
Konkurz a splátkový kalendár.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky