O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


7. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o reštrukturalizácii. Reštrukturalizačný posudok. Povolenie reštrukturalizácie. Pohľadávky v reštrukturalizácii.)

Termín: 4.10.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Všeobecne o reštrukturalizačnom konaní.
Reštrukturalizačný posudok.
Dlžník, správca, veritelia a súd v reštrukturalizačnom konaní - osobitosti v ich postavení oproti konkurznému konaniu.
Povolenie reštrukturalizácie.
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok. Prednostné pohľadávky.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky