O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


8. prednáška odbornej prípravy (Odmeňovanie správcu. Kancelársky poriadok. Povinnosti správcu voči poisťovniam a správcom daní. Mzdová agenda.)

Termín: 16.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Odmena a náhrady predbežného správcu a správcu v konkurze, reštrukturalizácii a oddlžení.
Kancelársky poriadok pre správcov. Register úpadcov.
Povinnosti správcu voči zamestnancom úpadcu. Mzdová agenda.
Povinnosti správcu voči Sociálnej poisťovni a garančné poistenie.
Povinnosti správcu voči zdravotnej poisťovni.
Povinnosti voči správcovi dane z dane zo závislej činnosti.
Riešenie vzorového testu a prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky