O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


9. prednáška odbornej prípravy (Od reštrukturalizačného posudku po popieranie pohľadávok v reštrukturalizácii.)

Termín: 6.4.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Mgr. Bc. Marek Figura
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Všeobecne o reštrukturalizačnom konaní.
Reštrukturalizačný posudok.
Dlžník, správca, veritelia a súd v reštrukturalizačnom konaní - osobitosti v ich postavení oproti konkurznému konaniu.
Povolenie reštrukturalizácie.
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok.
Prednostné pohľadávky.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky