O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


9. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)

Termín: 17.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Andrej Radomský
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Oddlženie.
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Pohľadávky vylúčené z uspokojenia. Nedotknuté pohľadávky. Nepostihnuteľná hodnota obydlia.
Rozhodnutie o oddlžení. Poctivý zámer.
Konkurz a splátkový kalendár.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky