O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


9. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o reštrukturalizačnom konaní.)

Termín: 5.10.2019 (08:30)
Miesto: EURODOM, Floriánska 19, 040 01 Košice
Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay
Mgr. Bc. Marek Figura
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky