O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


I. Vybrané otázky aplikačnej praxe so zameraním na vzťah správca – súd a dohľad súdu nad správcom
II. Daň z príjmu v konkurzných konaniach

Termín: 7.3.2019 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török
Okresný súd Košice I
Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
správca, daňový poradca, znalec
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Program:


I. Vybrané otázky aplikačnej praxe so zameraním na vzťah správca – súd a dohľad súdu nad správcom.
- poriadkové pokuty a iné poriadkové opatrenia voči správcom
- podnety súdu na MSSR na preskúšanie správcov
- ďalšie opatrenia súdu voči správcom, aby sa predišlo zbytočným prieťahom v konaní
- vyrubovanie súdnych poplatkov správcom, ak nedoručujú podania do el.schránky súdu
- problematika odmeny predbežného správcu pri likvidátorských návrhoch v prípadoch, keď nebol zložený preddavok na odmenu a posledný štatutárny orgán dlžníka zomrel


II. Daň z príjmu v konkurzných konaniach.
- povinnosť správcu podať daňové priznanie
- podklady pre zostavenie daňového podania, ako postupovať pri absencii súčinnosti dlžníka
- zdaňovacie obdobia a lehoty na podanie daňového priznania
- komunikácia so správcom dane
- vybrané problémy aplikačnej praxeÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky