O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Jarný seminár pre správcov (1 deň bez ubytovania)

Termín: 24.5.2019 (09:00)
Miesto: Hotel Lesná**** Stará Lesná
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)
Problémy správcov v konaniach o oddlžení. Po dlhšej prestávke opakovane zaraďujeme tému oddlženia podľa štvrtej časti ZKR. Prednáška bude zameraná na vybrané aktuálne problémy v konaniach o oddlžení z pohľadu súdu.


Akékoľvek otázky k témam môžete zaslať vopred na adresu office@konkurznaakademia.sk.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky