O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Termín: 19.11.2019 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Marek Maslák, PhD.
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60 € bez DPH)
Program

- Aktuálny stav pozemkového vlastníctva na Slovensku, jeho rozdrobenosť, príčiny tohto stavu
- Podstata pozemkových úprav, ich význam pre vlastníkov, užívateľov, investičnú výstavbu, rozvoj vidieka, dôvody pozemkových úprav
- Priebeh konania o pozemkových úpravách, jeho jednotlivé etapy
- Smrť vlastníka počas konania o pozemkových úpravách
- Duplicita vlastníctva a jej vplyv na pozemkové úpravy
- Vplyv konania o pozemkových úpravách na nájomné vzťahy
- Potreba zmien v právnej úprave dedenia a prevodov poľnohospodárskej a lesnej pôdy v súvislosti s vykonaním pozemkových úprav
- Pozemky neznámych vlastníkov a možnosti riešenia tejto problematiky
- Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a obce (zákon č. 66/2009 Z. z.) vrátane zákonného vecného bremena a otázky náhrady zaň
- Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupínÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky