O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Povinná elektronická komunikácia správcu/advokáta so súdom.
Register úpadcov.
WORKSHOP

Termín: 13.3.2018 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Martin Friedrich
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)

1. Elektronická schránka, povinnosť komunikovať elektronicky, sankcie za porušenie tejto povinnosti.
2. Elektronická schránka orgánu verejnej moci.
3. Zastúpenie majiteľa elektronickej schránky.
4. Odosielanie podaní cez portál slovensko.sk.
5. Prijímanie podaní do elektronickej schránky, fikcia doručenia, plynutie lehôt pri doručovaní do elektronickej schránky.
6. Neúčinnosť doručenia.
7. Odpustenie zmeškania lehoty.
8. Zaručená konverzia dokumentov. Rozdiel medzi autorizáciou dokumentov a zaručenou konverziou.
9. Register úpadcov.
10. Informácie zverejňované v registri úpadcov.
11. Práca s registrom úpadcov, tvorba zoznamu pohľadávok, zoznamu majetku, zoznamu pohľadávok proti podstate.
12. Zastúpenie správcu vo vzťahu k registru úpadcov.


Seminár zameraný na elektronickú komunikáciu správcu/advokáta a súdu, príp. iného orgánu verejnej moci, či právnickými osobami. Seminár je koncipovaný ako workshop, preto odporúčame, aby sa účastníci na seminár vopred technicky pripravili a doniesli si vlastný notebook, s ktorým budú počas školenia pracovať. Pre tých, ktorí používajú macOS, odporúčame mať nainštalovanú bootcamp partíciu, keďže v tomto čase nie je možné vykonávať všetky činnosti spojené s elektronizáciou na inom operačnom systéme ako MS Windows. Podpisovanie s eID je možné aj pod macOS, je potrebné však mať platné certifikáty, keďže Ministerstvo vnútra SR k 31. októbru 2017 hromadne revokovalo platnosť všetkých certifikátov vydaných k tomuto dátumu k eID. Ďalej odporúčame, aby si účastníci doniesli čítačku kariet vydanú k eID, mali nainštalované certifikáty k eID a základný obslužný softvér na prihlásenie a prístup k elektronickým službám, ktorý je bezplatne dostupný na stiahnutie TU. Je výhodou mať dostupný mobil s možnosťou vytvorenia dočasného pripojenia na internetu prostredníctvom mobilu (tzv. hotspot) pre prípad výpadkov wifi.

Záujemcovia o účasť na seminári môžu svoje otázky a podnety pre lektorov zasielať vopred elektronicky na adresu office@konkurznaakademia.sk.
ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky