O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 29.10.2020 (13:30)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Povinnosti pri uskutočňovaní schôdze veriteľov podľa ZKR v spojení s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn.: OLP/8326/2020.

2. Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – počítanie lehôt a vzťah k ZKR.

3. Posudzovanie podmienok pre otvorenie malého konkurzu vyhláseného podľa II. časti ZKR správcom. Otázka opakovaných schôdzí veriteľov za účelom voľby príslušného orgánu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky