O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 27.11.2020 (13:00)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Predloženie listinných dôkazov správcom súdu za účelom rozhodnutia súdu o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu.

2. Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Obdo/45/2018 zo dňa 29.01.2019 - predkupné právo na majetok speňažovaný v konkurze.

3. Otázka predkupného práva v konkurze vyhlásenom podľa II. a IV. časti ZKR; právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

4. Spôsob speňažovania nehnuteľnosti v konkurze vyhlásenom podľa II. a IV. časti ZKR.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky