O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 13.11.2020 (09:00)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Priblíženie obsahu a podstaty pripravovanej novely ZKR a novely zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoS“) v závislosti od štádia legislatívneho procesu.

2. Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 342/2018 zo dňa 31.05.2018 – požiadavka na plnomocentvo udelené advokátovi vo forme, v ktorej je preukázaná autenticita splnomocniteľa.

3. Otázka zákonného sudcu v konkurznej a reštrukturalizačnej agende v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s odkazom na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 318/2020 zo dňa 19.08.2020.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky