O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 30.10.2020 (09:00)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Povinnosti správcu v konkurze vyhlásenom podľa II. časti ZKR do konania prvej schôdze veriteľov (obsah a včasnosť vykonania jednotlivých úkonov správcom, preukazovanie splnenia jednotlivých povinností vo vzťahu ku konajúcemu konkurznému súdu).

2. Ust. § 100 ods. 2 písm. a) ZKR – pohľadávky vylúčené z uspokojenia v konkurze a vzťah dotknutého zákonného ustanovenia k rozhodovacej činnosti všeobecného súdu v incidenčnom spore o nároku a následnej výške trov konania.

3. Paušálna náhrada výdavkov predbežného správcu vs. odmena a náhrada preukázaných výdavkov predbežného správcu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky