O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 3.11.2020 (13:30)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Postup pri spoločnom speňažovaní majetku, ak jedným z členov príslušného orgánu je súd (§ 82 a § 83 ZKR).

2. Rozhodovanie súdu o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a obsahové náležitosti správcom zostaveného konečného rozvrhu výťažku.

3. Zrušenie konkurzu vyhláseného podľa II. časti ZKR – spôsoby zrušenia a ich porovnanie; náležitosti toho-ktorého návrhu na zrušenie konkurzu.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky