O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Termín: 29.6.2018 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Zuzana Valková
výkonná riaditeľka Nezávislého inštitútu ochrany súkromia
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
O nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov bude hovoriť Zuzana Valková, výkonná riaditeľka Nezávislého inštitútu ochrany súkromia. V rokoch 2008 až 2015 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na úseku legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov, ktorý v rokoch 2011 až 2015 riadila. Je spoluautorkou platného zákona o ochrane osobných údajov a komentára. Pravidelne sa zúčastňuje na národných a medzinárodných podujatiach zameraných na ochranu súkromia a osobných údajov. Podieľala sa a viedla tím za Slovenskú republiku na príprave návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na európskej úrovni (GDPR) v Bruseli.

Na toto podujatie sa môžete prihlásiť vyplnením tohoto formulára.
ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky