O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Termín: 29.6.2018 (09:00)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Dávid Zubko
nezávislý expert v oblasti ochrany osobných údajov
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
O nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov bude hovoriť JUDr. Dávid Zubko, nezávislý expert v oblasti ochrany osobných údajov. Počas svojho pôsobenia na Úrade na ochranu osobných údajov v pozícii vedúceho oddelenia medzinárodných vzťahov a koordinátora prípravy SK PRES pracoval na novom nariadení a osobne zastupoval SR na rokovaniach Rady EÚ. Vo vzťahu k novému nariadeniu viedol taktiež pracovnú skupinu na národnej úrovni. V práci na nariadení pokračoval aj na Ministerstve spravodlivosti SR ako expert na ochranu osobných údajov. V súčasnosti pôsobí v súkromnom sektore.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky