O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Prihláška

na odborný seminár Akadémie konkurzného práva s.r.o. na tému "12. prednáška odbornej prípravy (Odmeňovanie správcu. Kancelársky poriadok pre správcov. Povinnosti správcu voči správcovi dane a poisťovniam.)", lektor JUDr. Ivana Križová Červenáková, ktorý sa uskutoční dňa 13.10.2018, Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice.

Počet kreditov pridelených podujatiu Ministerstvom spravodlivosti SR: 6

Viac informácií o podujatí

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):
Značka správcu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mail:
Bankové spojenie:
Počet účastníkov:
Otázky pre lektora:
GDPR súhlas: Zaškrtnutím políčka vľavo potvrdzujem, že súhlasím, aby prevádzkovateľ AKADÉMIA s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 47157461 spracúval moje osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy, vystavenia daňového dokladu a vystavenia potvrdenia o účasti na podujatí organizovanom prevádzkovateľom.
Prepíšte nasledujúcich 5 písmen do prázdneho políčka vpravo
ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky