O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Prihláška

na odborný seminár Akadémie konkurzného práva s.r.o. na tému "5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Veriteľský výbor.)", lektor JUDr. Andrej Radomský
Mgr. Tomáš Szalontay
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
JUDr. Ivana Križová Červenáková
, ktorý sa uskutoční dňa 9.3.2018, Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice.

Počet kreditov pridelených podujatiu Ministerstvom spravodlivosti SR: 6

Viac informácií o podujatí

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):
Značka správcu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mail:
Bankové spojenie:
Počet účastníkov:
Otázky pre lektora:

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na účet č.: 2921894685/1100 Tatra banka, a.s. Do poznámky uveďte Vašu značku správcu. Dokladom o úhrade sa preukážte pri prezentácii.

Prepíšte nasledujúcich 5 písmen do prázdneho políčka vpravo
ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky