ÚVOD     PODUJATIA   KONTAKT


Adresa: AKADÉMIA s.r.o.
Žriedlová 3
Košice  040 01
IČO: 47 157 461
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
v odd. Sro vl.č. 32268/V
DIČ: 2023762268
IČ DPH: SK2023762268
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2921894685/1100
Telefón: 0918 888 545
E-mail: office@konkurznaakademia.skÚVOD PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky